Apie darželį

2010 m. Vilniuje įkurtas darželis „Strazdanėlės“, kur pagarba, atidumas ir dėmesingumas vaiko savijautai, raidai yra svarbiausios vertybės. Darželyje dirbame įkvėpti Reggio Emilia ugdymo filosofijos ir pagal autorinę, jau 30 metų Lietuvoje vykdomą, „Strazdanėlių“ ankstyvojo ugdymo programą.

Nuosekliai lavinami visi vaiko raidai būtini socialiniai, emociniai, kultūriniai ir kognityviniai sugebėjimai. Siekiama aktyvinti kuo daugiau mažylio juslių – klausą, lytėjimą, regą, uoslę. Todėl muzika, ritmika, grojimas, dailė, keramika, teatras, žodinės improvizacijos, judesys, užsienio kalba, moksliniai eksperimentai, inžinerija – viskas sujungiama į žaidybinį pažinimo procesą. Tai augina intelektualią, kūrybingą ir savimi pasitikinčią asmenybę. Dideli meniniai projektai teatruose, šeimų stovyklos, nuotaikingos šventės papildo ugdymo veiklas bei įtraukia kiekvieną „Strazdanėlių“ bendruomenės narį.

„Viskas prasidėjo nuo ankstyvojo muzikinio ugdymo. Mes abu muzikai ir matome didelę prasmę mokyti vaikus muzikos. Tačiau nėrėme vis gilyn. Auganti bendruomenė visada mus palaikė ir skatino eiti pirmyn, taip veikla plėtėsi: šalia mokyklėlės „Strazdanėlės“ buvo įkurti du darželiai „Strazdanėlės“, leidykla „Muzikija“, muzikos mokykla „Vaikas ir muzika“.

„Strazdanėlės“ išlaiko pamatines vertybes, bet nesustojame tobulėti, taikyti inovacijų, ieškoti gelmių, kelių tobulėjimui, geriausių sprendimų, kad galėtumėme atliepti mūsų bendruomenės narių lūkesčius ir teikti aukščiausios kokybės ugdymą ir vaikų priežiūrą. 2019 m. pasinėrėme į Reggio Emilia pedagogikos filosofiją. Skirtingai nei Waldorf ir Montessori, Reggio Emilia nėra ugdymo programa, sistema ar metodika, turinti darbo technikas, mokytojų atestaciją ir švietimo įstaigų akreditaciją. Reggio Emilia pedagogai yra įkvėpti požiūrio į vaiką ir jo tikrąją prigimtį“.

Sonata Latvėnaitė - Kričenienė ir Petras Kričena „Strazdanėlių” darželio Vilniuje įkūrėjai ir vadovai

Mokytojai

„Strazdanėlių“ darželyje kiekvienas komandos narys yra svarbus – administracija, mokytojo padėjėjas, grupės mokytojas, dalyko mokytojas. Visi drauge esame atsakingi už mažą augantį vaiką. Mes visi darome tai, ką mokame geriausią. Mes visi kuriame bendradarbiaujančią aplinką bei jausmą. Mes visi kuriame jauną žmogų kasdien.

Kiekvienas „Strazdanėlių“ darbuotojas turi savo kelią į vaiko pasaulį, tiesiogiai prisidėdamas prie vaikų lavinimo, auginimo, priežiūros, juk vaikai mokosi iš suaugusiųjų. Dėl šios priežasties „Strazdanėlės“ yra besimokanti organizacija – mes nuolat giliname profesines žinias, nuolat mokomės, stengiamės neatsilikti nuo naujovių, prie jų prisitaikome, stebime aplinką, kurioje veikiame. Tad visada pabrėžiame, kad „Strazdanėlėse“ dirba tikri savo dalykų profesionalai, gerbiantys vaikystę.

Ugdymo veiklos

Rodyti:

Ugdymo dokumentavimas

Reggio Emilia ugdymas orientuotas į vaikų patirtį, prisiminimus, mintis ir idėjas veiklų metu. Mokytojas labai atidžiai stebi ir dokumentuoja vaikų darbus, atkreipdamas dėmesį tiek į turinį, tiek į estetiką. Dokumentacija ne apie tai, ką mes darome, o apie tai, ko mes ieškome. Dokumentacija susieja ir struktūrizuoja ugdymo teoriją su ugdymo praktika. Tai lyg vaiko veiklos darželyje veidrodis.

Plačiau