Priešmokyklinė grupė

„Strazdanėlių“ darželiuose yra priešmokyklinės grupės. Jų programos trukmė yra 2 metai. Vaikai pradeda mokytis I-osios pakopos programą nuo 5 metų, o 6 metų tęsia pasirengimą mokyklai pagal II-osios pakopos programą. 

Mūsų tikslas yra linksmi, kūrybingi, smalsūs, pasitikintys savimi, draugiški, reikiamas žinias sukaupę ir be baimės žengiantys pro mokyklos duris vaikai.

Priešmokyklinėje grupėje svarbi saugi, parama grįsta mokymosi atmosfera, skatinanti pasitikėjimą, gerą nuotaiką ir savijautą, puoselėjanti bendravimą, bendradarbiavimą, auginanti iniciatyvumą, drąsą. Atspirties tašku išlieka Reggio Emilia ugdymo filosofija – į vaiką orientuotas požiūris, vaikams tinkama mokymo medžiaga, įtrauki ugdymosi aplinka. 

Mokytojas yra lyg vedlys, pagalbininkas, mentorius vaiko atradimų kelyje. Vaikai skatinami kurti ir nebijoti klysti, išmokti savarankiškai ir atsakingai mokytis. Akademines žinias vaikai įsisavina per patyrimą: keliaudami, muzikuodami, lipdydami molį, žaisdami su šviesos stalais, dalyvaudami meniniuose projektuose. Atsižvelgus į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, priešmokyklinukai mokosi raidžių, jungti raides į skiemenis, skiemenis į žodžius, skaičiuoti, taisyklingai rašyti skaičius, palyginti objektus, grupuoti, sudėti, atimti, orientuotis erdvėje. 

Priešmokyklinėje grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos, drauge su dar 6 pedagogais: muzikos, teatro judesio, anglų kalbos, žodinės raiškos ir skaitybos, jogos, dailės.

Ugdymo veiklos

Rodyti: