Muzika

Muzika „Strazdanėlių“ darželyje yra labai svarbus dalykas. Tenka išgirsti, kad žmonės mus pavadina muzikiniu darželiu. Suprantama kodėl. Visų pirma, darželis turi savo kompozitorių Petrą Kričeną ir ankstyvojo muzikinio ugdymo pradininkę Lietuvoje bei muzikinių ugdymo programų kūrėją Sonatą Latvėnaitę-Kričenienę. Visą antra, „Strazdanėlių“ darželyje gimusi ir išleista muzika labai mėgstama Lietuvos darželiuose. O trečias svarbus dalykas – „Strazdanėlių“ muzikos pamokos yra svarbiausia didelių muzikinių projektų, tokių kaip „Vienaragio mįslė“ ar „Kaukučių kalėdos“, ašis.

Tyrimais įrodyta, kad muzikinis ugdymas turi didelės įtakos vaikų kognityvinei, emocinei, socialinei raidai. Aktyvus muzikavimas, muzikos klausymas stipriai įtakoja smegenų funkcionalumą. „Muzika yra universali kalba“ ( H.W. Longfellow). Per muziką mes pažįstame savo kultūrą, pažįstame pasaulį – artimą ir tolimą. Muzika padeda pažinti savo jausmus, savo fizines galimybes. Anot filosofo A. Maceinos, „(…) muzikoje siaučia giliausia žmogaus prigimtis su savo chaosu, emocijomis ir pasaulėžiūra“. Tad integralus muzikos mokymasis yra itin tinkamas vaikams.

Mūsų darželiuose muzikos mokymas paremtas tokiais elementais:

  • turtingas bei įvairiapusis muzikinis patyrimas, sąveikavimas ir bendravimas;
  • bendruomeninis muzikavimo džiaugsmas; 
  • liaudies ir profesionalioji muzika;
  • dermių, metrų, stilių, tembrų įvairovė ir patyrimas; 
  • muzikos supratimo ir suvokimo ugdymas per dainavimą, judesį, šokį, grojimą instrumentais, stebėjimą ir audijavimą;
  • vaikai pereina tris muzikos pažinimo etapus: patyrimas, mėgdžiojimas ir perpratimas;
  • tinkamai pasiruošę, vaikai eksperimentuoja, improvizuoja, kuria muziką.

 

Ugdymo veiklos

Rodyti: