Teatras

Teatras, kaip ankstyvojo meninio ugdymo dalykas, atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį vaikams. Kiekvienas teatrinis žaidimas, improvizacija plėtoja vaikų estetinę ir meninę patirtį, ugdo bendruosius (asmeninius, socialinius, mąstymo ir problemų sprendimo, darbo ir veiklos), kūrybinius, teatrinius gebėjimus, padedančius save išreikšti. Teatro pamokose vaikai mokosi komunikuoti įvairiomis raiškos priemonėmis, ugdo judesių kultūrą, taisyklingą laikyseną, gražią teisingą tartį, o svarbiausia, susidraugauja su teatro menu.

Maži vaikai ir teatras – kas tai? Vaikai, žaisdami teatrą, naudodami įvairias teatrines priemones, lėles, turi galimybę įsivaizduoti save kitu personažu ar suvaidinti tokias istorijas, kurios būtų neįmanomos realiame gyvenime. Teatras lavina gebėjimą bendrauti su pasauliu. Skirtingi vaidmenys moko žvelgti į pasaulį kitų žmonių akimis, tyrinėti kitokį gyvenimo būdą.

„Strazdanėlėse“ per 30 gyvavimo metų sukaupta įvairiausių teatrinio žaidimo priemonių: žaislų, didaktinės medžiagos, knygelių, paveikslėlių, marionečių, lėlių ir kita. Visa tai reikia kūrybingai ir išmanančiai naudoti, dirbant su vaikais, bet ir kartu nepamiršti žaisti, improvizuoti, kurti fantazijos teatrą. Kalbėjimo žaidimai, pirštukiniai žaidimai, pantomima, teatrinio judesio žaidimai, mėgdžiojimo žaidimai, lėlių teatro ir šešėlių teatro žaidimai, vaidmenų žaidimai – viskas padeda vaikams patenkinti kūrybinės saviraiškos poreikį, padeda atrasti save, savo reakcijas, įtvirtina pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą. Patys mažiausi ypatingai mėgsta žaisti pirštukų žaidimus, kurie lavina smulkiąją motoriką. O smulkioji motorika yra tiesiogiai susijusi su smegenų centru, atsakingu už kalbos raidą. 

Teatro pamokose įgyti įgūdžiai naudojami koncertuose, meniniuose – muzikiniuose projektuose. Pasirodydami žiūrovams, vaikai pratinasi laisvai ir kūrybingai bendrauti viešose situacijose, pajunta meninės komunikacijos grožį bei teikiamą malonumą. 

Su vaikais teatro pamokėlėse, kurios yra „Strazdanėlių“ darželio ugdymo dalis, dirba profesionali teatro ir kino aktorė.

Ugdymo veiklos

Rodyti: