Mokymai pedagogams

mokymai pedagogams

VŠĮ „Vaikas ir muzika“ organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus pedagogams. Vyksta tiek specializuoti mokymai muzikos mokytojams, meninio ugdymo specialistams, tiek mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklini ugdymo mokytojams, pradinių klasių mokytojoms, logopedams, mokytojų padėjėjams ir kt. Mokymuose gausu praktinių žinių ir patarimų, padėsiančių ugdymo specialistams naujai pažvelgti į vaiko ir meno sąveiką, paskatinančių mokomosios medžiagos plėtrą, atsižvelgiant į kultūrinį tapatumą.

Mokslinės konferencijos aprėpia tris svarbiausias veiklos kryptis – pranešimai, praktikumai su mokytojais ir pamokėlės su vaikais. Pranešimus skaito, praktikumus ir pamokas veda švietimo specialistai iš įvairių pasaulio šalių: Anglijos, JAV, Brazilijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Lietuvos ir kt. Konferencijose vyksta diskusijos, aptarimai, demonstruojami video įrašai. Temų ratas taip pat pakankamai platus – nuo darbo pamokoje konkrečių metodikų bei tyrimų aptarimų iki švietimo problemų įvairiose šalyse. Mūsų dėmesio centre visada yra ankstyvasis ugdymas; vaikų raidos psichologija ir kūrybiškumo ugdymas muzika ir menu; vaikų natūrali muzikinė elgsena bei natūralus tėvų ir vaikų bendravimas su muzika, literatūra, vaizduojamuoju menu; kūdikių nuo 0 iki 10 metų muzikinio ugdymo savitumai; mokytojų ir mokinių sąveika pradinėse klasėse; ankstyvojo ugdymo tyrimo metodai; prenatalinio periodo, kūdikių bei mažų vaikų muzikinių gebėjimų tyrimai; pasaulinės muzikos kultūrinės perspektyvos: vaikų ir suaugusių muzikavimas skirtingose kultūrose, pasaulio muzikos mokymasis, įvairių kultūrų muzikos pritaikymas skirtingose muzikinio ugdymo srityse; vaikų muzikinio pasaulio subtilybės; mokymosi patyrimas Per žaidimą; ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas per judesį, muziką, spalvą, pirštų žaidimus, žodinę kultūrą; lietuviško folkloro panaudojimas pamokose; kūrybiškumo klausimai visose srityse: atliekant, kuriant, klausant bei vertinant; ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo perspektyvos.

Seminarai organizuojami vieną ar du kartus metuose. Dažniausiai seminaruose gvildename vieną aktualią temą. Tai vieno ar kelių lektorių įžvalgos, patirties pasidalinimas, praktiniai pavyzdžiai ta pačia tema.

Seminarai organizuojami vieną ar du kartus metuose. Dažniausiai seminaruose gvildename vieną aktualią temą. Tai vieno ar kelių lektorių įžvalgos, patirties pasidalinimas, praktiniai pavyzdžiai ta pačia tema.

2020 metais Lietuvos kultūros taryba parėmė projektą „Skaitmeninis muzikinio ugdymo metodikų turinys Lietuvos muzikų bendruomenei. Teorija ir praktika“. Projekto aktualumą inspiravo visuotinė pandemija, kurios metu paaiškėjo, kad trūksta muzikos pedagogams priėjimo prie skaitmeninio praktinio ir teorinio muzikos metodikų turinio. Esame sukaupę kokybišką ir aktualų video archyvą iš tarptautinių muzikinio ugdymo konferencijų, vykusių Vilniuje nuo 2000 metų iki 2018 metų. Tai ne tik teoriniai, moksliniai pranešimai, bet ir muzikinio ugdymo pasaulinio garso muzikos pedagogų (B.Bolton, W.Valerio, A.Street, D.Maugeri, A.Blume, M.Siefke, Ch. Paduano, J. Bell) video paskaitos, praktikumai. Užsienio pranešėjų vertimus į lietuvių kalbą darė dr. Emilija Sakadolskienė. Pranešėjai pristato skirtingas muzikos kultūras ir muzikines sistemas: K.Orfo, E.Gordono ir kt. Taip pat įtraukiami pamokoms pritaikomi pasaulyje populiarūs kūno perkusijos, taketinos metodikos elementai.

Pažiūrėti mokymus galima adresu www.mokaumuzikos.lt

Artimiausi mokymai

2024 m. balandžio 18 - 19 d.

Tarptautinė konferencija „Neverbalinės komunikacijos galimybės per muziką, šokį ir laisvą judesį: dialogas su Reggio Emilia ugdymo filosofija”

Lektoriai: Elenena Maccaferri (Reggio Emilia, Italija), Elena Davoli (Reggio Emilia,Italija), Regina Poškutė-Gruen (Vokietija), dr. Emilija Sakadolskienė, Sonata Latvėnaitė-Kričenienė , Indrė Šeputienė

Kaina: 120 Eur

Registruotis

Kontaktai

VŠĮ „Vaikas ir muzika“

+37061643421

[email protected]

M. Marcinkevičiaus g. 118-1, Vilnius

Žiūrėti žemėlapyje

Įmonės kodas 302010551

Bankas Swedbank AB

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT867300010111464215