Dailė

„Meno poveikis vaikui, jo saviraiškos lavinimui tampa efektyvesnis, kai pats vaikas dalyvauja kūrybos procese. Ir kūrybos procesas, ir gautas rezultatas suteikia vaikui daugybę emocijų. 

Mylėkite vaikystę ir skatinkite jos žaidimus, išdaigas, mielą instinktą. Kas iš mūsų nėra jos gailėjęsis, kai lūpose amžinai, skardeno juokas, sieloje buvo taika.“ (Ž.Ž. Ruso)

 „Strazdanėlių“ darželyje dailės ugdymas paremtas įgimtu vaiko noru išreikšti save. Tai vaiko kūrybos kalba. Mūsų dailės mokytojas vengia trafaretinių darbelių, nenurodo, kaip piešti vieną ar kitą dalyką, netaiso vaiko piešinio „klaidų“. Mažylis pajunta pasitikėjimą, norą fantazuoti ir kurti. Mokytoja siekia suprasti savitą, unikalią kiekvieno vaiko kūrybą, skatina vaiką drąsiau ir laisviau vaizduoti viską, kas jį supa. Vaikai žino, kad jų kūryba yra reikšminga, reikalinga ne tik jiems. 

Dailės pamokas, kurios yra darželio ugdymo programos dalis, veda profesionali dailės mokytoja, o grupės auklėtojos integruoja dailę į kasdienes veiklas. Svarbiausi užsiėmimų tikslai yra:

  • ugdyti norą ir gebėjimą išreikšti save per kūrybą;
  • skatinti vaiko kūrybingumą ir jo galių sklaidą;
  • sudaryti vaikui sąlygas tyrinėti, išbandyti, eksperimentuoti kurti įvairiomis medžiagomis, faktūromis, priemonėmis;
  • tobulinti akies, rankos, mąstymo procesų koordinaciją vaizdinėje raiškoje;
  • ugdyti vaiko estetinį suvokimą.

Ugdymo veiklos

Rodyti: