Pasirengimas mokyklai

Panevėžyje „Strazdanėlių“ priešmokyklinės grupės pamokos (programa „Nerk gilyn“) turi ilgametes tradicijas. Mūsų tikslas – suteikti vaikams galimybę pajusti mokyklos dvasią – pamokos, pertraukos, mokytojos. Kiekvieno susitikimo metu gilinamos kalbinės raiškos, rašymo, skaičiavimo ir matavimo, gamtos pažinimo žinias. Su vaikais dirba pradinių klasių mokytojos, kurios aktyviai domisi pedagogikos naujovėmis, išmano, kokių žinių ir kompetencijų reikia pirmokui. Kuriama į vaiką orientuota aplinka: palaikomos vaikų idėjos, leidžiama bandyti ir klysti, susilaikoma nuo vertinimo ir vaikų palyginimo tarpusavyje.

Susitikimų metų projektinėse veiklose susijungia pažinimo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinė, kultūrinė ir komunikavimo kompetencijos. Vaikai mokosi muzikuodami, aktyviai judėdami, žaisdami stalo žaidimus, liaudies ratelius, švęsdami tradicines kalendorines ir „Strazdanėlių“ šventes.

Mums svarbu:

  • Vaikų iniciatyva veiklai ir pati veikla svarbesnė už veiklos rezultatą.
  • Kai vaikai supranta, kad žmonės gali turėti skirtingas nuomones ir įsitikinimus.
  • Ugdyti vaikų emocinį intelektą: atpažįsta, įvardija savo ir aplinkinių emocijas, žino būdus, kaip valdyti.
  • Vaiko gebėjimas sutelkti dėmesį ir ilgesnį laiką išlaikyti susidomėjimą veikla.
  • Vaiko gebėjimas suvokti logines veiksmų sekas, laiko tėkmę, remtis turima patirtimi.
  • Vaiko gebėjimas naudotis žirklėmis, rašymo priemonėmis, skirti dešinę ir kairę puses.
  • Vaiko keliami klausimai, jo kalbinė raiška.
  • Vaiko meninis ugdymas.

 

Kiti užsiėmimai

Rodyti: