Muzika

Ankstyvojo ugdymo mokyklėlėje „Strazdanėlės“ muzikos užsiėmimai vyksta pagal ankstyvojo ugdymo ekspertės Sonatos Latvėnaitės – Kričenienės programas „Muzikos galia“, „Muzikos žaismė“, „Muzikinės istorijos“, „Muzikos raštas“. Pagal šias programas sukurti muzikiniai spektakliai, kuriuose dalyvauja mokyklėlę lankantys vaikai ir jų tėveliai. Taip pat yra publikuoti leidiniai šeimų muzikavimui namuose – „Vištytė ir gaidelis“, „Dangus griūva“, „Čiulba ulba ūbauja“, „Jaučio trobelė“, „Vienaragio mįslė“, „Mano lagaminas“, „Maestro (ne)leidžia groti“. Programos yra sukurtos remiantis Edwino Gordono, Carlo Orffo, Rudolfo Labano ankstyvojo muzikinio ugdymo teorijomis.

Sonata yra aktyvi konferencijų ir mokymų muzikos mokytojams organizatorė, dalyvė, lektorė. Ne vienerius metus bendradarbiavo ir dalyvavo tyrimo projekte su Temple universiteto (JAV) ankstyvojo muzikinio ugdymo dr. Beth Bolton.

Ankstyvojo ugdymo užsiėmimai paskatina ir pagyvina tėvų – vaikų ryšį, tarpusavio bendravimą, padeda geriau suprasti vieni kitus, padeda įtraukti žmones į bendrą veiklą. Tyrimai rodo (L. Murray, E. Andrews, 2000), kad ką tik gimę vaikai yra pasirengę bendrauti su kitais žmonėmis ir į juos reaguoti. Mokslininkai pastebėjo, kad kūdikiai būna dėmesingesni, kai žinutė perteikiama muzikaliai. Mokytojo ir tėvų balsas veikia kaip žaislas, kuris įtraukia, sustiprina emociją.

Nenustebkite, kad muzikos užsiėmimuose mokytojas ne visada muzikuoja. Užsiėmimuose svarbi gestikuliacija, balso intonacija, paryškinta veido išraiška. Mokytojas ir tėvai dainuodami, skanduodami, darydami ilgesnes pauzes, keisdami balso intonacijas iššaukia vaikų reakcijas. Toks bendravimas yra muzikalus.

Muzika yra jėga, palaikanti gerus santykius, auginanti prieraišumą, o tai reiškia, kad reikia kuo daugiau drauge su vaiku žaisti muziką. Maži vaikai yra atviresni naujai patirčiai ir muzikinio repertuaro įvairovei, tad drąsiai įtraukiame kitų tautų, įvairių stilių muzikos pavyzdžių į repertuarą. „Strazdanėlių“ užsiėmimuose vaikai gali groti įvairiausių šalių tradiciniais instrumentais, išbandyti garsą, patirti garso poveikį. Daug dėmesio skiriame baso skambesiui. Garso aukštis, tempas, dinamika, pauzės, šūktelėjimai, šnibždėjimai, veido mimikos, gestai suteikia gyvasties muzikinio žaidimo eigai.

Nenustebkite, ankstyvojo ugdymo muzikos pamokose – mažai žodžių. Kartais vietoj pilnų žodžių dainuojame vieną skiemenį, nes tuomet vaikai girdi melodiją. O žodžiai padeda kurti muzikinius žaidimus, muzikinius scenarijus. Tuomet vaikai mokosi imituoti, dalyvauti kūrybiniame procese. Užsiėmimų metu visi patiria ritmo, dainų ir šokio įvairovę per judesį – kinkavimą, lingavimą, nešiojimą šokant, bėgimą, šokinėjimą. Pamokėlių metu skamba liaudies ir profesionalioji muzika, patiriama dermių, metrų ir stilių įvairovė.

Muzika ir žaidimas vienas nuo kito neatsiejami. Žaidimas lavina klausą ir muzikinę patirtį, įtraukia vaikus į muzikinę veiklą, daro teigiamą poveikį vaiko psichinės sveikatos raidai, smegenų vystymuisi, skatina emocijas – nuostabą, laukimą, susižavėjimą.

Mums svarbu:

  • Klausymas ir stebėjimas.
  • Judėjimas, kūno pusiausvyra ir koordinacija.
  • Prigimtinis kalbos muzikalumas.
  • Atmintis ir gebėjimas atsiminti.
  • Humoras ir laukimas tolimesnės žaidimų eigos.
  • Emocinis patyrimas ir išraiška.
  • Solidarumas ir socialumas.
  • Emocijų sužadinimas ir nuraminimas.
  • Mąstymas, planavimas ir veiklos pagrįstumas.
  • Pagrindą sudaro muzika ir žaidimas.

Užsiėmimų metu vaikai groja profesionaliais muzikos instrumentais. „Strazdanėlės“ turi didelę kolekciją savadarbių muzikos instrumentų. Šią unikalią kolekciją sukūrė muzikas, kompozitorius, muzikos technologijų mokytojas Petras Kričena. Dauguma instrumentų buvo pagaminta bendruomenės šeimų stovyklose. Nuostabu tai, kad šių savadarbių instrumentų skambesys niekuo nenusileidžia profesionalių muzikos instrumentų skambesiui, pavyzdžiui, ukulelė, lyra ar kanklės. Instrumentus Petras pradėjo gaminti nuo 2008 metų. Taip pat rengė instrumentų gaminimo edukacijas mokyklose, mokytojų seminaruose ir Vilniaus muzikos dienų metu, festivalyje „Kultūros naktis“.

„Strazdanėlėse“ yra sukurtos ankstyvojo muzikinio lavinimo programos: „Muzikos galia“ (4 mėn. – 1,5 metų vaikams), „Muzikos žaismė“ (1,5 – 3 metų vaikams), „Muzikinės istorijos“ (3 – 5 metų vaikams), „Muzikos raštas“ (5 – 7 metų vaikams).

Kiti užsiėmimai

Rodyti: