Ugdymo kryptys

Reggio
Emilia

E. Gordono
sistema

Meno
projektai

„Strazdanėlių“
lavinimo
programos

Patirtinis
ugdymas

Nuodugnusis ugdymas

Estetika

Multimodalus
raštingumas

Integrali
ekologija

Skaitmeninis
raštingumas

Ankstyvasis
ugdymas

Reggio
Emilia

E. Gordono sistema

Meno projektai

„Strazdanėlių“ lavinimo programos

Patirtinis ugdymas

Nuodugnusis ugdymas

Estetika

Multimodalus raštingumas

Integrali ekologija

Skaitmeninis raštingumas

Ankstyvasis ugdymas