Ugdymo dokumentavimas

Reggio Emilia ugdymas orientuotas į vaikų patirtį, prisiminimus, mintis ir idėjas veiklų metu. Mokytojas labai atidžiai stebi ir dokumentuoja vaikų darbus, atkreipdamas dėmesį tiek į turinį, tiek į estetiką. Dokumentacija ne apie tai, ką mes darome, o apie tai, ko mes ieškome. Dokumentacija susieja ir struktūrizuoja ugdymo teoriją su ugdymo praktika. Tai lyg vaiko veiklos darželyje veidrodis.

Užfiksuotos ugdymo akimirkos atskleidžia vaiko individualų ir grupinį mokymosi vyksmą. Gera vaiko mokymosi dokumentacija yra tikras lobis tiek pedagogui, tiek šeimai – mokymasis tampa matomas, galima stebėti, kaip vaikas pereina iš vienos raidos stadijos į kitą. Tai galingas ir svarbus įrankis, atskleidžiantis reikšmingą vaiko ugdymo(si) patirtį. Ją galima vis peržiūrėti, rekonstruoti situacijas, iš naujo išbandyti jau kitame amžiaus etape ir į(si)vertinti. Taip matomas elgesio, turimų žinių, emocijų, mąstymo būdų pokytis.

Dokumentacija padeda nustatyti vaiko stipriąsias puses ir jo mąstymą konkrečioje veikloje, konkrečiu metu. Mokytojai naudojasi šiais dokumentais, kad užtikrintų vaiko tolygų mokymąsi. Vaiką stebi, jo veiklas dokumentuoja ne tik grupės mokytojos, bet ir dalykų mokytojai (muzikos, teatro judesio, anglų kalbos, žodinės raiškos ir skaitybos, jogos, dailės). Užfiksuota patirtis yra lengvai prieinama mokytojams, vaikams ir šeimoms, kad galėtų:

Papildyti nauju įrašu

Matyti ryšius tarp įvykių

Peržiūrėti ankstesnę patirtį

Planuoti būsimą patirtį

Mokymasis taptų matomas patiems vaikams, jų šeimoms

Gerbti vaikų žinias, mintis, padarytus projektus

Pagerbti vaikų šeimą

Su tėvais susitinkame individualiems pokalbiams du kartus per mokslo metus: pirmą kartą mokslo metų pradžioje, įsivertiname pradinę vaiko poziciją, tėvai pasakoja apie vaiką, nusistatome tikslus, kuriuos drauge su šeima sieksime per mokslo metus. Antrą kartą susitinkame vėlyvą pavasarį, apžvelgiame nueitą kelią, aptariame sėkmes ir nesėkmes. Grupių mokytojai apie veiklas, pasiekimus, kasdienybę informaciją suteikti gali kiekvieną dieną. Gyvas bendravimas ir pokalbiai yra didelė vertybė.

Dokumentai:

„Jei tik tu būtum matęs viską, ką aš padariau!“ – sako vaikas, kuris nori būti pastebėtas. Mes visi šito norime. Tai reiškia, kad kai išmoksti stebėti vaiką, kai įsisavini viską, ką reiškia stebėti vaiką, išmoksti daug dalykų, kurių knygose nėra – auklėjamųjų ar psichologinių. Ir kai tai padarysite, išmoksite labiau pasitikėti ir nepasitikėti greitais vertinimais, testais, sprendimais. Vaikas nori, kad būtų stebimas, bet jis nenori būti teisiamas“.

L. Malaguzzi