Reggio Emilia

2019 m. tarptautinis „Reggio Children“ centras „Strazdanėlėms“ suteikė teisę vadintis Reggio Emilia įkvėptu darželiu. 5 darželio darbuotojai įgijo Reggio Emilia ugdymo filosofijos pedagogų sertifikatus.

Reggio Emilia – tai ne ugdymo metodika, ne technika ir ne modelis. Tai veikiau patirtis, susijusi su vaikyste ir tėvyste, nes itin daug dėmesio skiriama tam, ką vaikas mato ir jaučia ankstyvoje vaikystėje. Vaikai čia yra ne tik mokymosi proceso bendraautoriai, bet ir daugumos projektų iniciatoriai. Pedagogas veikia kartu su vaikais: provokuoja, sukuria kontekstą idėjoms gimti, išgirsta vaikų idėjas, jas panaudoja ugdymo procese.

Terminas „Reggio Emilia (RE) ugdymo filosofija“ kilo iš šiaurės Italijos miesto Reggio Emilia. Tik tai čia jau šimtą metų sėkmingai plėtojama ir praktiškai labai sėkmingai veikia Loris Malaguzzi paskelbta vaikų darželių koncepcija. Pasaulyje RE praktika laikoma ambicingiausia pradinės pedagogikos sritimi.

1991 m. Ekspertų grupė šį pedagoginį požiūrį įvardijo kaip geriausią ikimokyklinių įstaigų darbo kryptį. Tais pačiais metais, remiantis JAV savaitraščio „Newsweek“ duomenimis, RE darželiai buvo pripažinti geriausiais pasaulyje. Siekiant keistis pedagogų ir tyrėjų patirtimi tarptautiniu mastu, 1994 m. Italijoje buvo įkurtas RE tarptautinis centras. Nuo to laiko RE pedagoginis požiūris paplito visame pasaulyje: Vakarų bei Šiaurės Europoje, Australijoje, Kanadoje, JAV, Pietų Amerikoje, Azijos šalyse.

RE požiūrio kūrėjas ir teoretikas buvo italas Loris Malaguzzi, vėliau jis taip pat parengė edukacines programas RE darželiams. Jis save visą gyvenimą laikė „Vaikystės provokatoriumi“.