Patirtiniai usi?mimai

Nuo 2017 m. Strazdan?l?se vykdomi patirtiniai usi?mimai Spalvoti susitikimai, pagal suomi? metodik?. Vaikai veiklos metu liesdami, ragaudami, uosdami, matydami, gird?dami per muzik? ir dail? augina savo inias apie supant? pasaul?. Muzikos, teatro ir meno derm? adina vaik? jusles, tod?l naujos inios lengvai ir ilgam ?simenamos.

i? spalvot? susitikim? serij?, ?kv?pt? suomi? holistinio ugdymo pavyzdi?, suk?r? ankstyvojo meninio ugdymo ekspert?, muzik?, knyg? autor?, Strazdan?li? mokykl?l?s-darelio savinink? Sonata Latv?nait?-Kri?enien?. Ji pasakoja: Vaikas, pain?s pasaul? per poj??ius, intuityviai, sav?s neribodamas, visu savo k?nu per emocij? pradeda kurti. Usi?mimo metu yra ilaisvinama prigimtin? mogaus ekspresija. ? i? b?sen? maylis atkeliauja per muzik?, gars?, od?, poezij?, mediagikum? ir saug? buvim? alia suaugusiojo. K?diki? menas gimsta lyg i nieko, bet i tikr?j? tai mogaus k?r?jo galia.

Patirtiniai usi?mimai skirti maiausiems darelio vaikams. Vyresnieji taip pat ibando i? technik? specialiose sesijos.

Nuorodos apie užsiėmimus:

Ugdymo veiklos

Rodyti:

plačiau >
Muzika

Muzika „Strazdanėlių“ darželyje yra labai svarbus dalykas. Tenka išgirsti, kad žmonės mus pavadina muzikiniu darželiu.

plačiau >
Sportas

Mes tikime, kad judėjimas yra svarbus žmogaus raidos veiksnys, kuris skatina viso organizmo vystymąsi.

plačiau >
Dailė

„Meno poveikis vaikui, jo saviraiškos lavinimui tampa efektyvesnis, kai pats vaikas dalyvauja kūrybos procese.

plačiau >
Teatras

Teatras, kaip ankstyvojo meninio ugdymo dalykas, atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį vaikams.

plačiau >
Joga

Joga vaikams – tai smagi, žaisminga, nekonkurencinga, patraukli fizinė veikla vaikams, kuri geriną laikyseną, stipriną…

plačiau >
Kalbos gelmė

Kalbos gelmės pamokose vyksta interaktyvus, lėtas, sąmoningas knygų skaitymas.

plačiau >
Užsienio kalba

Nuo 4-erių metų „Strazdanėlių“ darželyje vaikai mokosi anglų kalbos.

plačiau >
Mokslo laboratorija

Mokslo laboratorija – tai erdvė vaikų tyrinėjimams. Čia yra tikra mokslininkui reikalinga įranga: lupos, mikroskopas…

plačiau >
Logopedas

Taisyklinga kalba atveria vaikui pasaulį. Be kalbos būtų neįmanoma susikalbėti, bendrauti.

plačiau >
Instrumento pamokos

„Strazdanėlių“ vaikai nuo 5 metų už papildomą mokestį gali individualiai mokytis groti pasirinktu instrumentu: fortepijonu, smuiku ar fleita.

plačiau >
Priešmokyklinuko pamokos

„Strazdanėlių“ darželiuose yra priešmokyklinės grupės. Jų programos trukmė yra 2 metai.

Update cookies preferences