100-tas vaiko kalbų

Il bambino

è fatto di cento.

Il bambino ha

cento lingue

cento mani

cento pensieri

cento modi di pensare

di giocare e di parlare

cento sempre cento

modi di ascoltare

di stupire di amare

cento allegrie

per cantare e capire

cento mondi

da scoprire

cento mondi

da inventare

cento mondi

da sognare.

Il bambino ha

cento lingue

(e poi cento cento cento)

Ma gliene rubano novantanove.

Vaikas

sukurtas iš šimto.

Vaikas turi

šimtą kalbų,

šimtą rankų,

šimtą minčių,

šimtą mąstymo krypčių,

žaidimo ir kalbėjimo būdų.

Šimtas visada yra šimtas.

Klausyti, žavėtis, mylėti,

šimtas džiaugsmų dainuoti

ir suprasti

šimtą pasaulių, atrasti

šimtą pasaulių, svajoti.

Vaikas turi šimtą kalbų

(jų šimtų šimtais daugiau),

bet devyniasdešimt devynios yra nuslėptos.

INVECE IL CENTO C’È

Iš tiesu šimtas yra čia

Il bambino

è fatto di cento.

Il bambino ha

cento lingue

cento mani

cento pensieri

cento modi di pensare

di giocare e di parlare

cento sempre cento

modi di ascoltare

di stupire di amare

cento allegrie

per cantare e capire

cento mondi

da scoprire

cento mondi

da inventare

cento mondi

da sognare.

Il bambino ha

cento lingue

(e poi cento cento cento)

Ma gliene rubano novantanove.

©Loris Malaguzzi

Mokykla ir kultūra

atskiria galvą nuo kūno.

Vaikui liepiama:

galvoti be rankų,

daryti be galvos,

klausytis ir nekalbėti,

suprasti be džiaugsmo,

mylėti ir žavėtis

tik per Velykas bei Kalėdas.

Vaikams sako:

atrask pasaulį, kuris jau atrastas.

Taip iš šimto devyniasdešimt devyni nuslėpti.

Vaikams teigiama:

kad darbas ir žaidimai,

realybė ir fantazijos,

mokslas ir vaizduotė,

dangus ir žemė,

protas ir svajonės

yra dalykai

nepriklausantys vienas kitam.

 

Trumpai tariant, jie tiki,

kad čia šimto nėra.

Vaikas atsako:

negali būti. Šimtas yra čia.

©Loris Malaguzzi

Iš italų k. vertė:

©Beatričė Kričenaitė, 2021

©Indrė Šeputienė, 2021

Mūsų vertės

Rodyti:

tei

sėsatrastos idėjose

mūsų teisė

aug

tikūrybingai

gyventi

tai

koje, reiškia jaustis gerai

lais

reiškia pokalbius

laisvė išugdo

asme

nybę

nors mus vadina vienodais, bet visi esame

skir

tingi

nebijoti

klys

ti, kad sužinotum

mūsų teisė į

vaiz

duotę

teisė į besąlygišką

mei

mūsų teisė įsiklausyti

ra

mybę

mūsų teisė

ži

notiapie įvairius dalykus