D.U.K

Kaip vyksta vietos rezervacija į darželį?
 • Rezervacija vykdoma pasirašius sutartį ir sumokėjus stojamąjį mokestį, kuris panaudojamas vaiko vietai įrengti, priemonėms paruošti.
Kiek kainuoja „Strazdanėlių“ darželis?
 • 2022/2023 mokslo metais lankant visą dieną 5 d./savaitę, mėnesio kaina – 450 eurų, lankant pusę dienos 380 eur. Jei vaikas darželį lanko mažiau dienų per savaitę ugdymo ir priežiūros mokestis nesikeičia.
 • Vienkartinis stojamasis mokestis 250 eur.
 • Taikome savivaldybės skiriamą 100 (vieną šimtą per mėnesį) Eur kompensaciją tėvams (globėjams) vaiko priežiūrai ir ugdymui.
 • Maitinimas skaičiuojamas atskirai. Mus maitina UAB „Rojaus obuoliai“.
Kas įskaičiuota į darželio kainą?
 • Į mėnesio ugdymo kainą įskaičiuotas akademinis ugdymas pagal amžių ir kompetencijas, Reggio Emilia ugdymo filosofija paremti edukaciniai, tiriamieji, kūrybiniai projektai, muzika, mankšta, dailė, keramika, teatras, anglų k. (nuo 4 m.), kalbinės raiškos pamokos.
Kokie pedagogai dirba su vaikais?
 • Ugdymą vykdo nuolatiniai darbuotojai – mokytojai, o ne terminuotam laikui samdyti žmonės.
 • Vaikai turi ne tik už priežiūrą ir ugdymą atsakingas grupės mokytojas, bet ir visą būrį mokytojų, savo srities specialistų.
 • Turime net 5 pedagogus, sertifikuotus Reggio Emilia miesto ugdymo centre Italijoje.
 • Visi kartu pedagogai dirba pagal bendrą metinį projektą.
Kuo ypatingas šis darželis?
 • Vienas mūsų išskirtinumas, kad strazdaniukai dalyvauja kaip artistai spektakliuose, kurie rodomi didžiosiose Lietuvos scenose.
 • Mokytojų kurti ir įgyvendinti su vaikais projektai tampa edukacinėmis bei grožinėmis knygomis šeimai ir pedagogams. Jas galite pamatyti www.muzikija.com
 • Strazdanėlių darželis turi savo leidyklą „Muzikija“.
 • Turime net 5 pedagogus, sertifikuotus Reggio Emilia miesto ugdymo centre Italijoje.
 • „Strazdanėlių“ darželio ekspertė S. Latvėnaitė-Kričenienė ir pedagogai dalyvavo  rengiant rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“, kuriose pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms darželiuose organizuoti.
Ar turite darželyje vietų?
 • Jei jus domina darželis, tai skambinkite telefonu +370 616 43 423 arba rašykite el.paštu studijos@strazdaneles.lt . Informuosime apie turimas laisvas vietas bei susitarsime dėl susitikimo.
Ar priimami vaikai kalbantys ne lietuvių kalba?
 • Taip, mūsų darželiuose yra vaikų, kalbančių ne lietuviškai. Mūsų programa vyksta lietuvių kalba, o kitakalbiams vaikams padedame mokytis komunikuoti lietuviškai.
Nuo kelerių metų priimate vaikus į darželį?
 • Į „Strazdanėlių“ darželį priimame vaikus nuo 1 metų.
Ar taikote įtraukiojo ugdymo principus?
 • Taip, taikome įtraukiojo ugdymo principus veiklose. Turime ilgametę patirtį su įvairių ugdymo poreikių vaikais. Bendradarbiaujame su tėvais, psichologais, aktyviai dalyvaujame mokymuose.
Kaip vyksta vaiko adaptacija darželyje?
 • Kiekvienam vaikui taikome individualų planą adaptacijos metu.
 • Laikomės principo, kad vienu metu grupėje gali būti tik vienas besiadaptuojantis vaikas.
 • Jei stebime nesėkmingos adaptacijos požymius, mus bei tėvus konsultuoja psichologė.
Koks dienos ritmas darželis?

Mums labai svarbi sveika gyvensena, tvarkingas dienos ritmas, harmoningas balansas tarp žaidimų ir ugdomųjų veiklų, buvimas kieme bet kokiu oru. Kiekviena grupė turi savo dienos tvarkaraštį, apie kurį galime kalbėtis pirmajame susitikime.

Darželiai dirba nuo 7 val. (pagal poreikį) iki 18 val.

Kodėl verta rinktis „Strazdanėlių“ mokyklėlę?
 • Dirba profesionalūs mokytojai.
 • Susitinka vaikai su asmenybėmis.
 • Autorinė programa, patikrinta laiko ir madų.
 • Mus konsultuoja pasaulyje žinomi ankstyvojo ugdymo ekspertai.
 • Esame ankstyvojo ugdymo pradininkai Lietuvoje.
 • „Strazdanėlių“ mokyklėlės užsiėmimus lankantys vaikai turi galimybę dalyvauti kasmetiniuose muzikiniuose edukaciniuose projektuose, pasirodyti didžiosiose Lietuvos scenose.
Kokia nauda tėvams dalyvauti su vaiku pamokėlėse?
 • Tėvai mezga prieraišų ryšį su vaiku.
 • Kuria šeimos prisiminimus, patirtį, istoriją.
 • Gali stebėti vaiką, jo vystymąsi ne namų aplinkoje.
 • Išmokstama veiklų, kurias paprasta ir smagu tęsti namuose.
 • Užmegzti pažintis su bendraminčiais, vaikui susirasti bendraamžių draugų, praturtinamas socialinis gyvenimas.
 • Mokytis tvariai bendrauti – būti dalimi didelės ir draugiškos „Strazdanėlių“ bendruomenės.
 • Pamokėlės sudaro galimybes jaustis laimingais, žaismingais, atitrūkti nuo buities dalykų, tai lyg pasirengimas atsiverti gyvenimui su mažu vaiku.
Ar „Strazdanėlėse“ veikia įtraukusis ugdymas?
 • Mūsų programa yra pritaikoma įvairių ugdymo poreikių turintiems vaikams. Visi vaikai yra unikalūs, turi savo išskirtinių galių. Kuriame tokią aplinką ir ugdymo programą, kuri palanki kiekvieno vaiko sėkmei.
Ką atsinešti į pamokėles?
 • Tapkutes, lengvas basutes ar kojines vaikui ir suaugusiam.
 • Dailės pamokėlei apsiaustą, saugantį rūbus nuo dažų.
Ką tėvams reikia žinoti apie dalyvavimą užsiėmimuose?
 • Svarbiausia, dalyvaukite veikloje, būkite aktyvus dalyvis, įsitraukite pats, žaiskite su vaiku. Kartu dainuokite, judėkite, skanduokite muzikos pamokėlėje, pagelbėkite vaikams darant mankštą ant kamuolio, kartu improvizuokite teatro pamokėlėse.
 • Vilkėkite patogius drabužius, kad galėtumėte atsisėsti ant grindų ir judėti kartu su vaiku. Reikalinga patogi apranga, lengvi bateliai ir vaikams, ir tėvams.
 • Per pamokėles prašome neplepėti 
 • Nekalbėkite apie savo ir kitų vaikų elgesį vaikams girdint.
 • Kilus klausimams, neaiškumams, klausimams, pasiūlymams, kalbėkitės su mokytojais.
Kaip padėti vaikui kūrybingai veikti dailės pamokoje?
 • Dailės užsiėmimuose leiskite vaikui veikti savarankiškai, patirti medžiagas, jų galimybes ir iššūkius. Taip vaikas mokosi. Leiskite jam stebėti, klysti, daryti savaip. Duokite vaikui pakankamai daug laiko prieš siūlydami savo pagalbą ar reikšdami nuomonę.
 • Vaikams labai patinka, kaip jie patys gali papasakoti apie savo sukurtą darbą. Leiskite vaikams pasakoti apie savo kūrybą, o ne bandykite atspėti ar įvardinti, kas čia yra.
 • Vaikas yra galingas kūrėjas – pasitikėkite juo.
Kaip vaikams padėti patirti muziką?
 • Nei gestu, nei žodžiu tėveliai neturi skatinti vaikų reaguoti į muziką – tai asmeninis vaiko santykis.
 • Tėvelių prašome dainuoti kartu, mokytojai davus ženklą, pakartoti muzikinį darinį.
 • Užsiėmimo metu dainavimas, skandavimas derinamas su tyla. Todėl labai svarbu jautri tylos akimirka. Tuo metu vaikai ir kūdikiai mąsto, reaguoja į girdėtą melodiją, garsą, stengiasi jį pamėgdžioti.
 • Vaiko vaikščiojimas pamokėlės metu yra normalu, tai savita dalyvavimo pamokoje forma. Vaikas taip plečia pažinimo erdvę, galbūt jam tai padeda priimti informaciją. Kaip elgtis mamai, reiki stebėti mokytojos ženklus.
 • Pamokėlės metu tylintis, iš pažiūros, neįsitraukęs į veiklas vaikas yra besimokantis ekspertas, stebėtojas, analitikas. Jam viskas gerai, jis sugeria informaciją ir, kai ateis laikas, jis tikrai tai parodys.
Kaip veikti tėvams judesio pamokėlėse?
 • Judesio pamokėlėse būkite aktyvūs, padėkite vaikams ir mokytojai.
 • Atsakingai laikykimės saugaus elgesio susitarimų.
 • Mes tikimės, kad būsite šalia savo vaiko, kai jis dalyvauja estafetėse.
 • Imkite priemones tik tas, kurias mokytoja leido ir parodė kaip jas naudoti.
 • Neišsigąskite, jei vaikas nenori sėdėti ant Gymnic kamuolio. Su juo susidraugauti vaikui reikia laiko. Tiesiog sėskite pats/pati ir sportuokite.
Kaip reaguoti tėvams, jei vaikas neįsitraukia į veiklą?
 • Palaikykite mokytojos siūlomą veiklą patys aktyviai dalyvaudami.
 • Jei vaikas vaikšto ar bėgioja užsiėmimo metu – tai dar nereiškia, kad jis nieko nedaro. Jis stebi aplinką, absorbuoja, renka informaciją. Vaikas taip mokosi.
 • Kiekvienas vaikas yra skirtingas, skirtingai priima situaciją ir informaciją. Palikite vaikui erdvės veikti pačiam.
 • Būkite kantrūs. Neraginkite savo vaiko pasakymais „bėk“, „dainuok“, „plok“, „nebijok“.
Ką daryti, jei vaikas užsiėmimo metu verkia?
 • Kiekvienas verkimas yra skirtingas. Tarkitės su mokytoju, kaip elgtis.
 • Kai vaikas garsiai verkia ir ilgai nenurimsta, siūlome raminti, išvedus vaiką į kitą patalpą.
Ar galima užkandžiauti pamokėlių metu?
 • „Strazdanėlių“ mokyklėlėje vaikai užkandžiauja pertraukėlių metu tarp užsiėmimų.
Ką daryti, jei vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių negalite ateiti į užsiėmimus?
 • Būsime dėkingi, jei informuosite, kad neatvyksite.
 • Būsime dėkingi, jei informuosite, kad neatvyksite.
 • Neatvykus į pamokėles visą mėnesį ir apie tai nepranešus, Jūsų vieta užleidžiama kitam vaikui.
Ar galima ateiti į vieną pamokėlę pabandyti?
 • „Strazdanėlių“ mokyklėlėje nėra vienkartinių apsilankymų. Ilgametė patirtis rodo, kad tinkamai pažinčiai reikalingas bent 1 mėnuo.
 • Užsiėmimus veda ne vienas, bet keli savo srities specialistai, tad vaikui ir lydinčiam suaugusiam reikia laiko susipažinti.
 • Vaikas patenka į kelias skirtingas erdves, su daug įvairaus inventoriaus, tad reikalingas laikas ištyrinėti, perprasti, pajusti ir įvertinti.
 • Vaikas jaučiasi saugiai ir pradeda žaisti, kai įsisavina taisykles, kas galima, kas ne. Tam reikia kelių nuoseklių užsiėmimų.
 • Per pirmą mėnesį vaikas ne tik patirs, bet jau ir išmoks tam tikrų dalykų. Tada prasideda tikras smagumas.
 • Aktyviai dalyvaukite su vaiku, jį palaikykite, gerbkite ir pasitikėkite mūsų mokytojais – mes visi linkime visa ko geriausio Jūsų vaikui.
Ar pamokėlėse gali dalyvauti tėvai, auklė, seneliai?
 • Vaikai iki 3 metų užsiėmimuose dalyvauja drauge su lydinčiu suaugusiuoju. Vyresni vaikai į užsiėmimus eina savarankiškai.
 • Lydintis vaiką asmuo turi būti nusiteikęs veiklai, geranoriškas, žaismingas.
Kaip registruotis į mokyklėlę?
 • Mokyklėlė dirba nuo rugsėjo 15 d. iki birželio 1 d. Registruotis galima viso sezono metu el. paštu studijos@strazdaneles.lt arba tel. +370 616 43423.
 • Naujam sezonui lankyti norinčius vaikus registruojame nuo rugpjūčio 15 dienos.
Ar siunčiate į užsienį?

Taip, siunčiame į užsienį pagal galiojančias „Lietuvos pašto“ kainas. Dėl siuntimo ir kainų rašykite el. paštu strazdaneliuparduotuve@gmail.com .

Ar galima įsigyti jūsų knygas fiziniame knygyne?

Mūsų leidinius galite įsigyti „Vagos“ knygynuose. Taip pat internetinėse parduotuvėse www.patogupirkti.lt, www.knygos.lt .

Ar taikote nuolaidą perkant didesnį leidinių kiekį?

Taip, esant dideliems užsakymams taikome didmenines kainas.

Ar organizuojate edukacijas pagal knygas?

Taip, organizuojame edukacijas skirtingo amžiaus vaikams pagal mūsų leidinius. Galime pasikvieti pas save arba atvykti pas jus. Dėl kainos tartis atskirai. Jei domina daugiau informacijos – rašykite el.paštu strazdaneliuparduotuve@gmail.com .

Kaip muzika skamba jūsų leidiniuose?

Mūsų leidiniai yra muzikiniai – tai knygos apie muziką ar/ir su muzika. Muzika dažniausiai yra įrašyta specialiai mūsų leidiniams subūrus profesionalius Lietuvos muzikantus. Paklausyti muzikos galima nuskenavus QR kodą ir/arba grojant kompaktinę plokštelę.

Ar priimate naujų kūrėjų knygas?

Taip, mes esame atviri pasiūlymams. Mums galite rašyti el.paštu strazdaneliuparduotuve@gmail.com .

Kur galima atsiimti knygas pačiam?

Knygas galite atsiimti tik iš anksto susitarus Mokyklos g. 6, Vilniuje arba Gražinos g. 22, Vilniuje. El. paštas kontaktams strazdaneliuparduotuve@gmail.com .

Nuo kelerių metų jūs priimate mokytis muzikos?

Pačius mažiausius, bendradarbiaudami su ankstyvojo ugdymo mokyklėle „Strazdanėlės“, kviečiame muzikuoti nuo kūdikystės. Vaikams nuo 5 m. siūlome grupines muzikinio rašto ir individualias instrumento pamokas. Muzika neturi amžiaus apribojimų, tad organizuojame pamokas ir suaugusiems.

Ar mokote suaugusius?

Muzikos mokykloje „Vaikas ir muzika“ vyksta individualios instrumento pamokos ne tik vaikams, paaugliams, čia gali muzikuoti ir suaugę.

Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, meno mokytojams organizuojame seminarus, praktikumus, tarptautines konferencijas.

Ar yra stojamieji egzaminai į muzikos mokyklą?

Mūsų mokykloje nėra stojamųjų egzaminų.

Kiekvienas vaikas turi teisę mokytis muzikos, pažinti muzikos kalbą, kiekvienas vaikas gali mokytis muzikos.

Kiek individualių instrumento pamokų rekomenduojate per savaitę?

Muzikos mokykloje turime įvairių programų ir pasiūlymų, bet ilgametė patirtis rodo, kad instrumento pažinimui, grojimo džiaugsmo pojūčiui patirti geriausia susitikti su mokytoja du kartus per savaitę.

Ar muzikos mokyklą lankantys vaikai gauna baigimo pažymėjimus?

Vaikai, lankantys muzikos mokyklą „Vaikas ir muzika“, kiekvienais metais gauna mokslo metų baigimo diplomą. Su mokykla, pamokomis ir  mokytojais muzika nesibaigia, mokytis muzikos galima visa gyvenimą. Mes neribojame amžiaus, neribojame, kada pradėti muzikuoti, kada pabaigti lankyti muzikos pamokas. Kviečiame groti ne tik moksleivius, bet ir studentus, ir brandžius asmenis.

Ar rengiate koncertus, ar būtina juose dalyvauti?

Koncertuojame du – tris kartus metuose. Pradžiuginame savo artimuosius, draugus kalėdiniu laikotarpiu ir vasaros pradžioje. Dalyvaujame įvairiuose muzikiniuose projektuose.

Norintys gali dalyvauti konkursuose. Manome, kad koncertas yra svarbi ugdymo proceso dalis. Pradedantiesiems muzikams rengiame šeimyninius, mažyčius koncertus, sukuriame tokią erdvę, kurioje jaunieji muzikai nepatirtų scenos baimės, jaudulio.

Ar primate vaikus visus metus mokytis muzikos?

Priėmimas į muzikos mokyklą, naujo tvarkaraščio tvirtinimas vyksta iki rugsėjo 5 d. Tai geriausia norą muzikuoti išreikšti birželio mėnesį arba rugpjūčio pabaigoje.

Jei turime vietų, tai norinčius groti priimame ir mokslo metų eigoje.

Kiek kartų metuose organizuojate mokymus mokytojams?

VŠĮ „Vaikas ir muzika“ mokymus mokytojams rengia bent 1 – 2  kartus per metus. Paprastai mokymai vyksta rudenį ir pavasarį.

Ar mokymuose mokytojams išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai?

Taip, visi mūsų mokymai yra patvirtinami Panevėžio švietimo centre ir išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai/pažymos.

Ar vedate mokymus kitose įstaigose?

Taip, galime surengti pageidaujamus mokymus bet kurioje Lietuvos vietoje.

Ar VŠĮ „Vaikas ir muzika“ mokymai skirti tik muzikos mokytojams?

Mūsų rengiami mokymai skirti ne tik muzikos mokytojams. Mokymai skirti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, universiteto dėstytojams, studentams, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojams.

Update cookies preferences